Навигация

Районни полицейски управления

РУП Елин Пелин - полицейски инспектори

Райони за обслужване от ПИ и мл.ПИ:

- Микрорайон 1 – Община Елин Пелин обслужва гр.Елин Пелин и селата Петково, Григорево и Мусачево.

Обслужват се от: Инспектор Златко Райков Милушев – ПИ, Гл.полицай Пламен Василев Петров – мл.ПИ,  гл.полицай Катя Костова Стойнова – мл.ПИ.

- Микрорайон 2 – включва селата: с.гара Елин Пелин, с.Нови хан, с.Габра, с.Равно поле, с.Крушовица и вилните зони “Побит камък” и “Гладно поле”. Обслужват се от: Инспектор Ангел Стоянов Цигов – ПИ, полицай Валентин Стоянов Деянов – мл.ПИ и полицай Мария Иванова Георгиева – мл.ПИ.

- Микрорайон 3 - обслужва селата: Лесново, Доганово, Огняново, Караполци, Голяма Раковица, Столник, Елешница, Потоп, Чурек, Богданлия и вилна зона “Елешница”. Обслужват се от: Инспектор Антон Александров Станиславов – ПИ, гл.полицай Йордан Илиев Борисов – мл.ПИ.

- Участък “Полиция”- Горна Малина, обслужва селата: Горна Малина, Белопопци, Байлово, Долна Малина, Априлово, Гайтанево, Горно Негушево, Долно Негушево, Осоица, Чеканчево, Макоцево, Долно Камарци, Горно Камарци, Саранци, Стъргел и вилните зони “Макоцево” и “Долно Камарци”. Обслужва се от: ПИ гл. полицай Георги Ангелов Дулев,  мл.ПИ гл.полицай Пламен Георгиев Димитров и мл.ПИ гл.полицай Пламен Димитров Найденов

Приемни на полицейските инспектори на обслужваната територия:

Община Елин Пелин

- гр.Елин Пелин – сградата на РУП-Елин Пелин полицейските инспектори приемат граждани всеки ден от понеделник до петък от 8.30 до 11.00 ч

- с.Мусачево – всеки понеделник от 14.00 до 16.00 ч – стая на кмета на селото.

- с.Петково – всеки първи и трети четвъртък от 14.00 до 16.00 ч – стая на кмета на селото.

- с.Григорево – всеки втори и четвърти четвъртък от 15.00 до 17.00 ч – стая на кмета на селото

- с.гара Елин Пелин – всяка сряда от 14.00 до 16.00 ч – приемна в сградата на кметство гара Елин Пелин.

- с.Равно поле – всеки понеделник от 14.00 до 16.00 ч – приемна в стаята на кметството.

- с.Нови хан – всеки четвъртък от 14.00 до 16.00 ч – приемна в сградата на кметството.

- с.Габра – всеки втори и четвърти вторник от 14.00 до 16.00 ч – приемна в сградата на кметството.

-. с.Лесново – всяка сряда от 14.00 до 16.00 ч – приемна в сградата на кметството.

- с.Доганово – всеки понеделник от 14.00 до 16.00 ч – стая на кмета на селото.

- с.Столник – всеки вторник от 14.00 до 16.00 ч – стая на кмета на селото.

- с.Голяма Раковица – всеки първи и трети четвъртък от 14.00 до 16.00 ч – стая на кмета на селото.

- с.Елешница – всеки втори и четвърти четвъртък от 15.00 до 17.00 ч – стая на кмета на селото.

- с.Чурек – всеки първи и трети петък от 14.00 до 16.00 ч – стая на кмета на селото.

Община Горна Малина

- с.Горна Малина – Участък “Полиция”-Горна Малина – ежедневно от 14.00 до 16.00 ч

- с.Априлово – всеки първи и трети понеделник от 14.30 до 16.30 ч – стая на кмета на селото.

- с.Долна Малина – всеки първи понеделник от 10.00 до 12.00 ч – стая на кмета на селото

- с.Гайтанево – всеки трети понеделник от 10.00 до 12.00 ч – стая на кмета на селото.

- с.Белопопци – всеки втори и четвърти вторник от 14.30 до 16.-30 ч – стая на кмета на селото

- с.Байлово – всеки втори вторник от 10.00 до 12.00 ч – стая на кмета на селото.

- с.Саранци – всяка първа и трета сряда – от 14.00 до 16.00 ч – стая на кмета на селото

- с.Чеканчево – всяка първа сряда от 10.00 до 12.00 ч – стая на кмета на селото.

- с.Макоцево – всяка трета сряда от 10.00 до 12.00 ч – стая на кмета на селото

- с.Долно Камарци – всеки втори и четвърти четвъртък от.т 14.30 до 16.30 ч – стая на кмета на селото.

- с.Стъргел – всеки втори четвъртък от 10.00 до 12.00 ч – стая на кмета на селото.

- с.Горно Камарци – всеки четвърти четвъртък от 10.00 до 12.00 ч – стая на кмета на селото.

- с.Осоица – всеки първи петък от 10.00 до 12.00 ч – стая на кмета на селото

- с.Негушево – всеки първи петък от 13.00 до 15.00 ч – стая на кмета на селото.

Приемните в селата се намират в кметствата.